Belasting en belastbaarheid

3 lessen na het monitoren van belasting en belastbaarheid met een smartwatch

Wat is het monitoren van belasting en belastbaarheid?

Belasting en belastbaarheid is de mate waarin een persoon wordt belast tijdens dagelijkse activiteiten.

Waarom is het monitoren van belasting en belastbaarheid belangrijk?

Door dit te meten kan een fysiotherapeut of ergotherapeut bepalen of een patiënt voldoende belastbaar is om de dagelijkse activiteiten uit te voeren of een oefenprogramma te volgen. Als blijkt dat een patiënt niet voldoende belastbaar is, kan de therapeut de patiënt helpen de dagelijkse activiteiten zo in te richten dat deze passen binnen het belastbaarheidsprofiel.

Hoe kan het monitoren van belasting en belastbaarheid met behulp van smartwatches plaatsvinden?

Smartwatches en activity trackers kunnen worden gebruikt om het monitoren van belasting en belastbaarheid te automatiseren. De meeste modellen monitoren dagelijks de actieve minuten, stappen en hartslag. Inzicht in de hartslagfrequentie versus de activiteit geeft de therapeut een indruk in de belasting en belastbaarheid in het dagelijks leven van de cliënt.

3 lessen na het monitoren van belasting en belastbaarheid met Healthy chronos

Het afgelopen jaar hebben fysio- en ergotherapeuten een grote groep cliënten gemonitord met wearables via Healthy Chronos. Onder meer cliënten tijdens hun Covid-revalidatie, COPD-ers en hart- en oncologiepatiënten. Dit heeft een aantal inzichten opgeleverd over het monitoren van belasting en belastbaarheid binnen de fysiotherapie en ergotherapie.

  1. Het continue meten van hartslagdata maakt het mogelijk om het precieze moment van overbelasting inzichtelijk te maken. Laag belastbare patiënten ervaren vaak aan het eind van een (te) drukke dag klachten, bijvoorbeeld kortademigheid of vermoeidheid. Het is dan niet meer terug te halen welke activiteiten te belastend zijn geweest. Therapeuten hebben op basis van de hartslagdata heel gemakkelijk inzicht in het precieze moment van overbelasting. Zo kunnen ze samen met de patiënt snel een beeld vormen van welke activiteiten te overbelastend zijn.
  2. Patiënten zijn zich niet bewust van het moment van overbelasting. Op het moment van overbelasting geeft het lichaam geen signaal af dat de activiteit overbelastend is. Zoals hierboven beschreven ervaren patiënten vaak op een later moment de restklachten. Het monitoren helpt dan om de patiënt bewust te maken van potentieel belastbare activiteiten.
  3. Thuismonitoring van belasting en belastbaarheid leidt tot een beter gesprek over de dagelijkse activiteiten tussen de therapeut en patiënt. Therapeuten hebben meer inzicht in de dagelijkse activiteiten door thuismonitoring. Ze vertellen ons dat ze daardoor vaker en makkelijker met hun patiënt in gesprek gaan over deze activiteiten en hoe deze anders ingericht kunnen worden. De beschikbaarheid to meer objectieve data gedurende het behandeltraject leidt zo tot een beter gesprek.

Inzicht in belasting en belastbaarheid is belangrijk voor grote groepen patiënten. De ervaringen van fysio- en ergotherapeuten met het monitoren van belasting en belastbaarheid met smartwatches en activity trackers laten zien dat wearable technologie een waardevolle rol kan spelen om therapeut en patiënt grip te geven op belasting en belastbaarheid in het dagelijks leven.

 

Ben je geïnteresseerd hoe wearable technologie de leefomgeving met de zorgomgeving verbindt? Lees dan deze blogpost.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin