Wearable as personal healthcare device (2)

Hoe wearabletechnologie de leefomgeving met de zorgomgeving verbindt

Wearables (smartwatches en fitness trackers) vinden steeds meer hun vaste plek binnen de zorg. Juist binnen de fysio- en ergotherapie valt er veel te verwachten van de steeds beter wordende wearabletechnologie. 

Wij werken met een groot aantal fysio- en ergotherapeuten samen. Daardoor heb ik in de praktijk mee kunnen maken op welke manier wearables van waarde kunnen zijn binnen het behandeltraject. Belangrijker nog, patiënten vinden het leuk en waarderen de veel persoonlijkere en gerichtere begeleiding die ze krijgen op basis van wearable data. Ik ken nu legio verhalen van patiënten die bij wijze van proef een wearable te leen kregen van hun behandelaar en uit enthousiasme er zelf een besloten aan te schaffen. Er is niets mooiers dan een patiënt die besluit zelf regie te nemen en te investeren in middelen om de eigen gezondheid te managen. 

Unieke plaatje

Ieder mens is uniek en elk lichaam reageert op zijn eigen wijze op een behandel- of hersteltraject. Zoals een röntgenfoto jouw unieke anatomie vastlegt, leggen wearables jouw activiteiten, beweeg, belastbaarheids- en leefstijlpatronen vast. Op basis van dit persoonlijke plaatje kunnen behandelaren een handelingskader meegeven dat veel beter aansluit bij jouw persoonlijke omstandigheden. Om dit persoonlijke plaatje te schieten hoef je als patiënt geen uitgebreide vragenlijst in te vullen, geen stappen bij te houden, niet proberen activiteiten te herinneren van een week geleden. De wearable legt het automatisch, digitaal vast op de achtergrond. 

De potentie die hierin besloten ligt voor op de persoon afgestemde zorg, waarbij het uitgangspunt verschuift van wat er in de zorgomgeving gebeurt, naar de eigen leefomgeving van de patiënt, is groot. Dat wat in de leefomgeving plaatsvindt wordt namelijk meetbaar met wearable technologie. 

We staan pas aan het begin

Qua toepassing binnen de fysio- en ergotherapie hebben we pas net een teen in het water gestoken, zo nieuw is de inzet van wearabletechnologie. Ik kan je wel al uit eerste hand vertellen dat het water warm genoeg voelt om de sprong te wagen. De technologie en de toepassingsmogelijkheden zullen alleen maar beter worden. 

Maar er zijn meer redenen waarom wearables op termijn niet meer uit de zorg weg te denken zijn: 

  • Meer en meer gebruik: De markt voor wearables is al groot en wordt alleen maar groter. 25% van de Nederlanders draagt een wearable. In de VS is dat al 38%. In Nederland zullen we eerder sneller dan langzamer richting dat percentage gaan.
  • Van fitness tracking naar personal healthcare: waar wearables voorheen vooral gebruikt werden  om sport- en fitnessactiviteiten mee te tracken, positioneren de leidende wearable merken hun topmodellen steeds meer als personal health device. Dit is duidelijk te zien als je naar de feature ontwikkelingen kijkt van de laatste modellen van de topspelers. Ik heb dit voor je samengevat in
    onderstaande tabel.
  • Healthcare anywhere: de behoefte hoe zorg aangeboden wordt verandert. Meer mensen verwachten digitale zorg, meer mensen willen vanuit huis zorg ontvangen. Wearable technologie maakt het mogelijk zorg digitaal en op afstand aan te bieden zodat het beter aansluit bij de behoefte van de patiënt.

Geen meetinstrument

Er ligt voldoende fundament voor een succesvolle opschaling van het gebruik van wearables binnen de zorg, maar dat wil niet zeggen dat er niet nog voldoende barrières zijn te overwinnen. Eén van de redenen van koudwatervrees met betrekking tot wearables wil ik graag benoemen omdat we deze vraag vaak krijgen. Namelijk; hoe wearables in te zetten? Is het een meetinstrument of dient het een ander doel?  

Hoewel er wearables zijn die gevalideerd zijn om als meetinstrument in te zetten, zijn de meeste consumentenwearables die Nederlanders dragen, zoals Fitbit, Garmin, Apple Watch, dit niet. 

Coaching en begeleiding in de eigen leefomgeving

Deze wearables moet je in mijn ogen ook (nog) niet als meetinstrument zien, maar als instrument om op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier objectief en trendmatig inzicht te krijgen in beweeggedrag, activiteitenniveau en belasting/belastbaarheid. Het ondersteunt zelfregie, en biedt de behandelaar veel meer handvatten om de patiënten gericht te adviseren en coachen.

Dat is ook wat wij in de praktijk zien: fysiotherapeuten zetten het in om COPD-patiënten te stimuleren actiever te worden, thuiswonende ouderen met beginnende dementie worden op afstand begeleid meer te bewegen, ergotherapeuten en long-Covid patiënten krijgen meer inzicht in activiteiten die te overbelastend zijn. 

De meerwaarde zit er juist in dat het ons in de zorg momenteel ontbreekt om mensen met de juiste kennis en technologie te ondersteunen in de eigen leefomgeving. Juist daar waar herstel en omgang met ziektelast plaatsvindt. Wearabletechnologie verbindt de leefomgeving van de patiënt met de zorgomgeving van de therapeut en zal daarom een steeds belangrijkere rol spelen in de toekomst van de zorg. 

En het goede nieuws is: it’s getting better all the time

Bron: Deloitte TMT Predictions 2022 (pag. 64 en verder). Zie link.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin