meest gemonitorde wearable data

De meest gemonitorde wearable data door fysio- en ergotherapeuten

Na meer dan een jaar thuismonitoring met wearables door fysio- en ergotherapeuten zijn dit de meest gemonitorde parameters. 

Het gebruik van smartwatches en activity trackers binnen de fysio- en ergotherapie is een relatief nieuwe ontwikkeling. Deze nieuwe technologieën worden steeds populairder onder consumenten, maar ook binnen de zorgsector wordt er volop mee geëxperimenteerd. Wij ervaren dat wearables goede middelen zijn om inzicht te krijgen in activiteitenniveau, belasting en belastbaarheid en leefstijl in het dagelijks leven.

Drie van de meest door therapeuten gemonitorde parameters zijn hartslag, stappen en actieve minuten.

Misschien niet onverwachte parameters, maar wat wel verrast, is hoe krachtig de inzichten van deze alledaagse data zijn binnen een behandel- of hersteltraject. Vooral wanneer ze gecombineerd worden. 

In dit artikel lichten we deze drie parameters uit en welke inzichten deze geven.

hartslag, stappen en actieve minuten

Hartslagfrequentie

Het continue meten van je hartslag geeft een goed beeld van de belasting/belastbaarheid, maar ook inzicht in het precieze moment van overbelasting. Onder meer bij patiënten die herstellen van covid-19 of patiënten met COPD-ers zijn zo activiteiten te identificeren die te overbelastend zijn. 

Stappen: 

Stappen worden op 2 manieren gemonitord. Zowel absoluut (aantal stappen per dag/week/maand etc.) als de stappen door de dag heen. Dit geeft een goed beeld van algemeen beweeggedrag en activiteitenniveau. Er kan zo gerichter gecoacht worden op voldoende bewegen of het spreiden van activiteiten door de dag. 

Actieve minuten: 

Niet alle activiteit is een actieve minuut. Hiervoor moet een bepaalde inspanning geleverd worden vergelijkbaar met een stevige wandeling. Het monitoren van actieve minuten geeft een goed beeld van de inspanning door de dag heen. 

een voorbeeld

Veel waardevolle inzichten ontstaan wanneer deze parameters gecombineerd worden. Bijvoorbeeld in het volgende voorbeeld.

Een patiënt met COPD was op bepaalde dagen vermoeid. Nu bleek dat op die dagen er in korte tijd veel stappen gezet werden. Een stevige wandeling. In absolute zin (qua stappen) geen probleem, maar in het korte tijdsbestek te inspannend. Na de inspanning bleef de hartslag voor de rest van de dag verhoogd. Het advies was om de activiteit op zo’n dag meer te spreiden om overbelasting te voorkomen. 

Bij patiënten die laag belastbaar zijn, zijn het vaak dagelijkse activiteiten die leiden tot overbelasting. Juist alledaagse data helpen dan om hier meer grip op te krijgen, is onze ervaring.

In de zorg ontbreekt het vaak aan inzicht in deze alledaagse data. Wearable technologie verbindt zo de leefomgeving met de zorgomgeving en helpt (chronische) patiënten thuis zelf regie te nemen.

Wij ondersteunen ruim 500+ verschillende wearable modellen. Wil je weten welke smartwatches en activity trackers wij ondersteunen? Zie hier ons wearable overzicht.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin