Grafieken

Meer inzicht in ADL-activiteiten met leefstijlmonitoring

Voor veel fysiotherapeuten is het een uitdaging: een goed beeld krijgen van de dagelijkse (ADL-)activiteiten van de cliënt. Een fysio ziet een cliënt meestal 1 en soms 2 keer per week dus het hersteltraject vindt grotendeels thuis plaats.

Om toch inzicht te krijgen in het leven van patiënt wordt er gevraagd naar de activiteiten. Met behulp van PROMs is het mogelijk daar verder inzicht in te krijgen. De afhankelijkheid van de herinnering en subjectieve ervaring van de cliënt is groot.

Remote patiënt leefstijlmonitoring is de ideale oplossing om objectief inzicht te krijgen in de activiteiten van patiënten gedurende de week buiten de praktijk.

Denk dan aan wandelen, maar juist ook ADL-activiteiten die anders snel over het hoofd worden gezien. Een aantal ADL-activiteiten die door middel van remote patiënt leefstijlmonitoring geïdentificeerd zijn als te belastend:

  • trap lopen 
  • ochtendritueel (opstaan, douchen, aankleden)
  • auto parkeren 
  • wandelen 

De fysio’s die Healthy Chronos gebruiken, gebruiken die inzichten als input in hun cliëntgesprek. Fysio en cliënt krijgen zo beter inzicht in activiteiten die te belastend zijn herstel belemmeren. Hierdoor kan er samen met de cliënt besproken worden of activiteiten anders in te richten zijn. Als fysio kan je zo de persoonlijke context van de cliënt mee nemen in het behandeltraject. Jouw cliënt heeft daardoor meer middelen om regie te nemen in het dagelijks leven.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin