Overbelasting

We hadden nooit verwacht dat we overbelasting zo precies zichtbaar konden maken

Door wearable data te koppelen aan het Healthy Chronos platform kan het precieze moment van overbelasting in het dagelijks leven zichtbaar gemaakt worden voor de fysiotherapeut.

Overbelasting is een groot risico voor ex-Covid patiënten. Met het Healthy Chronos platform maakten we al het activiteitenniveau realtime inzichtelijk voor fysiotherapeuten (stappen, trappen, actieve minuten). Uit gesprekken met fysiotherapeuten en ex-Covid patiënten die te maken hebben met langdurige klachten bleek dat zij geholpen zijn wanneer hun belastbaarheid inzichtelijk gemaakt kan worden door hartslag te monitoren. 

Met een groep patiënten en hun fysio’s zijn we aan de slag gegaan en de eerste resultaten waren direct opmerkelijk. Overbelasting kan niet alleen inzichtelijk worden gemaakt maar ook het precieze moment kan teruggevonden en herleid worden tot een specifieke activiteit. Doordat de patiënt een sporthorloge of activity tracker draagt, kan de fysiotherapeut via het Healthy Chronos platform direct mee kijken. Door samen naar het activiteitenniveau en de belastbaarheid tijdens het dagelijks leven te kijken, krijgt de patiënt inzicht in welke activiteiten te belastend zijn. 

Het volgende voorbeeld laat goed zien hoe het precieze moment van overbelasting zichtbaar wordt. Een patiënt had de klacht dat ze erg vermoeid is aan het eind van haar werkdag. Via het Healthy Chronos platform heeft de fysiotherapeut inzicht in haar activiteitenniveau en de belastbaarheid. De fysiotherapeut besloot om samen met de patiënt het moment van overbelasting terug te zoeken. Uit de data bleek dat rond 16:00 er iets opmerkelijks plaatsvond. Haar hartslag sprong omhoog boven de 150 bpm waarbij ze 4 verdiepingen omhoog liep. 

Deze informatie leidde direct tot een aha moment bij de patiënt. Net als alle medewerkers parkeert zij haar auto op een heuvel naast de werklocatie. Deze heuvel moet zij aan het eind van de werkdag op lopen om bij haar auto te komen. Dit doet ze al jaren maar ondanks haar Covid herstel was ze zich niet bewust dat deze activiteit voor haar nu te belastend is.

Binnen enkele minuten wisten de therapeut en de patiënt samen haar vermoeidheidsklacht te herleiden naar een specifieke activiteit. De fysiotherapeut kon haar hierdoor een advies geven dat direct aansluit op haar persoonlijke situatie en één trigger achter haar vermoeidheidsklachten wegnemen. Het zichtbaar maken van activiteiten en belastbaarheid biedt patiënten meer houvast tijdens het behandeltraject.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin