Destress

10,8 miljoen voor stressonderzoek

Meer aandacht voor stress: goed voor medewerkers én organisaties

Wij vinden het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de inzet van real-world data, gegevens verzamelt door mensen in hun eigen leefomgeving, bijvoorbeeld met smartwatches. Wij doen daarom actief mee aan wetenschappelijk onderzoek. En het Healthy Chronos platform wordt regelmatig ingezet door onderzoekers.

Eén van de studies waar we aan meedoen is het Destress onderzoek naar het vroegtijdig signaleren en verminderen van stress op de werkplek. Onder meer door de inzet van wearables en dagboekdata. Hiervoor zal het Healthy Chronos platform ingezet worden.

10,8 miljoen euro voor stressonderzoek
Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam en een groot aantal partners ontwikkelen een vernieuwende manier om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties. Dit baanbrekende initiatief van 10,8 miljoen euro wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en valt binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda. Hoogeleraar Stress en Veerkracht Christiaan Vinkers van het Amsterdam UMC: “In een tijd waarin stressniveaus zowel op individueel als collectief niveau ongekende hoogtes bereiken, is DESTRESS hard nodig. Er zijn nu jaarlijks 2,9 miljoen verzuimdagen door psychische oorzaken en meer dan een miljard euro verzuimkosten door stress.”
 

Stress vormt een grote bedreiging voor de gezondheid van individuele werkenden en het functioneren van organisaties. Een organisatie kan alleen veerkrachtig zijn als haar werknemers dat ook zijn. De centrale vraag is: kunnen we oplopende stress en risico’s voor stress, zowel op individueel niveau als op organisatieniveau op een effectievere manier in kaart brengen en aanpakken? De onderzoekers gaan dit uitzoeken, maar niet zonder ook aandacht te hebben voor de privacy van werknemers en andere waarden die op de werkvloer van belang zijn.

Wat gaat DESTRESS doen?
DESTRESS richt zich op het verminderen van stress en het verhogen van de veerkracht bij zowel individuele werkenden als organisaties. Het doel is om vroegtijdig stress te herkennen door stresssignalen vanuit het individu en de omgeving slim te meten en met Artifical Intelligence (AI) verantwoord samen te brengen omdat er veel stressdata bij elkaar gebracht moet worden. Om die reden zijn er ook onderzoekers uit de sociologie, het recht en de ethiek aangesloten. Met deze aanpak kunnen werkenden en werkgevers samenwerken om stress aan te pakken. DESTRESS streeft er zo naar om stress proactief te detecteren waardoor een goede en gezamenlijke dialoog tussen werkgevers en werkenden tot stand komt. Uiteindelijk moet dit zorgen dat minder mensen uitvallen door stress, en organisaties in staat zijn om in een vroeg stadium te zorgen dat het goed gaat met hun werknemers, en daarmee ook hun bedrijf.

Het DESTRESS-consortium
DESTRESS is een multidisciplinair consortium van experts die samen dit onderzoek gaan doen. Het consortium vertegenwoordigt een breed scala aan partners en universiteiten, waaronder het Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Radboud Universiteit, Radboudumc , Donders Instituut, TNO, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende het project wordt ook ervaringskennis ingezet in samenwerking met MIND. Daarnaast zijn er ook partners uit de praktijk die zorgen voor optimale implementatie, waaronder HumanTotalCare, Nationale Nederlanden (NN), Movir, Paradigma groep (DPG), Healthy Chronos en UWV. Zij zorgen dat werkgever en werknemer zo goed mogelijk ondersteund worden om de DESTRESS-aanpak te hanteren.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin