Privacy & cookie policy

Healthy Information Solutions B.V.

Berlageplan 95

2728ED Zoetermeer

www.healthychronos.com

kvk: 80986463

Maart 2022

Privacyverklaring

Over ons

De hieronder beschreven verwerkingsactiviteiten hebben betrekking op de gebruikers van het Healthy Chronos platform (Healthy Chronos) of bezoekers van onze website (www.healthychronos.com). Healthy Information Solutions B.V., gevestigd aan het Berlageplan 95, 2728 ED te Zoetermeer is eigenaar van Healthy Chronos en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Wij kunnen gegevens van uw verwerken wanneer u gebruikt maakt van het Healthy Chronos platform of wanneer u onze website bezoekt. Welke gegevens wij verwerken en hoe we dat doen staat hieronder beschreven.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Pieter Beynen via hello@healthychronos.com

Bij gebruik van het Healthy Chronos platform 

Doel van de verwerking

Healthy Chronos verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om leefstijldata van een brede selectie wearables op te slaan, te archiveren en toegankelijk te maken voor leefstijlcoaches, zorgverleners en cliënten om gezamenlijk leefstijl te monitoren. Dit doen wij ter uitvoering van een overeenkomst met u en/of met uw instemming. U kunt elk moment uw instemming intrekken. 

Subverwerkers van persoonsgegevens

Voor ons platform maken we gebruik van cloudaanbieders en hostingproviders voor de opslag van onze gegevens. Alle gebruikersgegevens, inclusief persoonsgegevens over de gezondheid, worden opgeslagen op servers die binnen de EU staan. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Healthy Chronos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Voor het aanmaken van een Healthy Chronos account

    • Voor- en achternaam
    • Geslacht
    • Geboortedatum
    • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken indien u gebruik maakt van het Healthy Chronos platform

Healthy Chronos verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheids- en leefstijldata waaronder 
    • Hartslag
    • Stappen
    • Trappen
    • Actieve minuten
    • Saturatie
    • Calorieverbruik
    • Gewicht
    • Slaap

Wearables

Healthy Chronos biedt de mogelijkheid om wearables of apps van andere leveranciers te koppelen. Houdt u er rekening mee dat de leverancier en/of producent van uw wearable ook eigen voorwaarden heeft voor het gebruik van de wearable, zoals gebruikersvoorwaarden en privacy-voorwaarden. U bent er zelf voor verantwoordelijk om deze voorwaarden na te leven. Healthy Chronos is geen partij bij uw overeenkomst met de leverancier en/of producent van de wearable. 

Bij gebruik van onze website https://healthychronos.com

Analyserende cookies om onze diensten te verbeteren, bijvoorbeeld Google Analytics

    • IP-adres
    • Via welke website u ons gevonden heeft
    • Welke pagina’s u bezocht
    • Hoe lang uw bezoek duurde
    • Hoe u de door de website navigeert
    • Internetbrowser en apparaat type

Bij het achterlaten van uw gegevens op de website

    • Voor en achternaam
    • E-mailadres
    • Telefoonnummer
    • Overige persoonsgegevens die u deelt in het contactformulier

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Healthy Chronos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

    • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
    • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
    • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
    • Het uitvoeren en verbeteren van onze diensten en dienstverlening.

Algemeen

Geautomatiseerde besluitvorming

Healthy Chronos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healthy Chronos) tussen zit. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Healthy Chronos verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Healthy Chronos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Healthy Chronos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Om per e-mail toegang te krijgen tot de eigen persoonsgegevens, moet u voldoende bewijs van uw identiteit verstrekken zoals wij dat verzoeken. We behouden ons het recht voor om elke gebruiker toegang te weigeren als we van mening zijn dat er vragen zijn over uw identiteit. Wij reageren binnen 4 weken op alle toegangsverzoeken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Healthy Chronos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als uw het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hello@healthychronos.com

U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.