Prehabilitatie

Prehabilitatie is een trainingsprogramma voorafgaand aan een operatie, met het doel om de conditie van de patiënt te verbeteren. Een operatie vormt de primaire behandeling, maar leidt na de ziekenhuisopname frequent tot functieverlies. Een belangrijke oorzaak is dat patiënten voor de operatie inactiever worden, meestal zonder duidelijke medische aanleiding. Fysieke inactiviteit leidt tot verlies van spierkracht en uithoudingsvermogen, met als gevolg een hoger risico op postoperatieve complicaties, langere opnameduur en verlies van zelfredzaamheid.

Met name oudere patiënten hebben minder fysiologische reserves om de negatieve gevolgen van een operatie op te vangen. Voldoende spierkracht en uithoudingsvermogen is voor deze kwetsbare groep extra belangrijk voor een goed herstel. De preoperatieve periode kan benut worden om spierkracht en uithoudingsvermogen te optimaliseren (prehabilitatie). In verschillende ziekenhuizen vindt fysieke prehabilitatie bij patiënten thuis plaats. Echter, het is onduidelijk wat de effectiviteit is van dit programma. Daarnaast hebben patiënten vaak moeite met therapietrouw aan het prehabilitatie programma.

Een prehabilitatie programma op basis van bewegingsadviezen kan leiden tot een verbetering van de preoperatieve conditie [Gillis 2014].  Succesvolle prehabilitatie is geassocieerd met een sneller herstel en minder postoperatieve complicaties. Dit effect hangt echter sterk af van de therapietrouw van de patiënt, en die is vaak matig. Om de opbrengst van prehabilitatie (en de uitkomsten van een operatie) te verbeteren, bieden wij continue monitoring van fysieke activiteit aan om het preoperatieve uithoudingsvermogen te verbeteren.

Ons uitgangspunt is dat het gebruik van Healthy Chronos in combinatie met professionele begeleiding van de fysiotherapeut, de therapietrouw aan het prehabilitatie programma verhoogt en leidt tot een beter uithoudingsvermogen voor de operatie. Daarnaast geloven wij dat een beter uithoudingsvermogen voor de operatie geassocieerd is met een betere kwaliteit van leven en minder functieverlies na de operatie.

Monitoren van het prehabilitatietraject

Prehabilitatie monitoren op afstand zonder extra handelingen. Meer weten? We helpen je graag.

Monitor stappen en activiteit

Krijg realtime inzicht in het activiteitenpatroon met een activiteitentracker.

Persoonlijke behandeldoelen

Stel gezamenlijke doelen voor activiteit en stappen

Digitale dossiervorming

Leg automatisch activiteit digitaal vast.

Probeer gratis

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op