Onze missie

Het aantal Nederlanders met één of meerdere chronische ziekten neemt snel toe. Veel van deze ziekten komen voort uit leefstijl. Fysiotherapeuten en artsen spelen een belangrijke rol om deze patiënten te helpen om te gaan met hun ziektelast.

Wij helpen fysiotherapeuten, artsen én patiënten door kwetsbaarheid, belastbaarheid en activiteitenniveau in het dagelijk leven van (chronische) patiënten inzichtelijk te maken met leefstijlmonitoring. Met het Healthy Chronos platform krijgen zorgverlener én patiënt samen inzicht in de activiteiten in het dagelijks leven die het behandeltraject belemmeren of bespoedigen. Met de volgende resultaten:

– een beter gesprek tussen zorgverlener en patiënt
– gerichtere advisering op basis van objectieve data
– de patiënt heeft meer regie en houvast tijdens het behandeltraject

Om deze redenen hebben wij Healthy Chronos opgericht. Zodat zorgverlener en patiënt op een makkelijke manier meer inzicht krijgen in de actuele gezondheidssituatie. Met het doel de patiënt meer regie te geven over het zorgtraject en de zorgverlener meer grip op de uitkomst.