Ons verhaal

Meer dan twee jaar geleden zijn we begonnen met het thuismonitoren van patiënten na een operatie in het ziekenhuis. Met een complexe medische sensor die tot één meting per seconde deed. Buiten het ziekenhuis zagen we toename van betaalbare en accurate wearables. Steeds meer mensen monitoren hun eigen gezondheid en activiteit met een activity tracker en sporthorloge. Tegelijkertijd viel ons op dat er binnen de zorg niets met deze data werd gedaan.

We kwamen in contact met een aantal fysiotherapeuten en die waren direct enthousiast omdat ze het probleem herkenden. Herstel vindt voornamelijk thuis plaatst en belastbaarheid, beweeggedrag en activiteitenniveau spelen een belangrijke rol in het hersteltraject maar blijven vaak onzichtbaar voor de fysio. Samen met hen en met input van patiënten hebben we Healthy Chronos doorontwikkeld. Met ziekenhuizen en onderwijsinstellingen doen we verder onderzoek naar de inzet van wearables in de zorg. Het is innovatieve en nieuwe technologie die we stapje voor stapje beter willen maken.

Onze missie

Het aantal Nederlanders met één of meerdere chronische ziekten neemt snel toe. Veel van deze ziekten komen voort uit leefstijl. Fysiotherapeuten spelen een belangrijke rol om deze patiënten te helpen om te gaan met hun ziektelast.

Wij helpen fysiotherapeuten én patiënten door beweeggedrag, belastbaarheid en activiteitenniveau in het dagelijks leven van (chronische) patiënten inzichtelijk te maken met leefstijlmonitoring. Zo krijgt de patiënt meer regie in het zorgtraject en de zorgverlener meer grip op de uitkomst.

” Met Healthy Chronos maken wij leefstijldata automatisch en digitaal inzichtelijk voor fysiotherapeuten én patiënten. Hierdoor kan het behandeltraject afgestemd worden op het persoonlijke leven van de patiënt. Het resultaat: persoonlijke zorg op schaal.”

Joris Jansen en Pieter Beynen, oprichters Healthy Chronos

Onze partners

Meer over ons en onze projecten