OVER ONS

Wij, Otto, Pieter en Joris, zijn de oprichters van Healthy Chronos. Wij geloven dat als we de zorg willen verbeteren we patiënten en zorgverleners de kennis en middelen moeten geven om thuis succesvol te werken aan leefstijl, herstel en omgang met ziektelast.

Wat nu Healthy Chronos is, begon in 2019 als een idee voor een medisch platform om patiënten na een operatie te monitoren. Tijdens een eerste pilot in een ziekenhuis viel het ons op dat de zorg is ingericht op momentopnames: fysieke contactmomenten en periodieke metingen bij de zorginstelling op locatie, handmatig vastgelegd en gericht op vitale waardes of standaardprotocollen. En dat terwijl herstellen en omgang met ziektelast een continue proces is dat vooral thuis gebeurt.

Tegelijkertijd digitaliseert de wereld in een razend tempo: bijna iedereen heeft een smartphone en steeds meer mensen dragen een wearable om gezondheid en leefstijl te monitoren. En zo’n slim horloge registreert wél waardevolle data over dagelijks beweeggedrag, belastbaarheid en activiteitenniveau. Data waar de zorg niets mee doet. Een gemiste kans voor de sector, die Healthy Chronos wél grijpt.

De technologie die Healthy Chronos gebruikt is innovatief en wordt stapje voor stapje samen met fysio- en ergotherapeuten en patiënten gefinetuned. Met ziekenhuizen en onderwijsinstellingen onderzoekt Healthy Chronos op welke manieren de wearable de zorgsector verder kan verbeteren. Samen op weg naar persoonlijke zorg op schaal!

Met Healthy Chronos maken wij leefstijldata automatisch en digitaal inzichtelijk voor fysiotherapeuten én patiënten. Hierdoor kan het behandeltraject afgestemd worden op het persoonlijke leven van de patiënt. Het resultaat: persoonlijke zorg op schaal.”

Joris Jansen, Pieter Beynen en Otto Boekesteijn

oprichters Healthy Chronos

meer over ons