verbeter thuis uw activiteitenniveau

Met behulp van de wearable en onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut van Fysiopraktijk Zeist krijgt u een objectief beeld van uw beweeggedrag en fysieke activiteiten.

Op basis van uw data stelt de fysiotherapeut een gepersonaliseerd plan op. Zo kunt u in uw eigen thuisomgeving en in uw  eigen tijd werken aan uw artrose herstel.

 

“Stijfheid en pijn in je gewrichten door artrose kan je nog prima zelf verbeteren door meer en beter te gaan bewegen en te zorgen voor voldoende herstel. Met dit artrose programma krijg je hier beter inzicht in en kan je een operatie langer uitstellen.”

Marc de Jong

Fysiotherapeut en eigenaar Fysiopraktijk Zeist

“Stijfheid en pijn in je gewrichten door artrose kan je prima zelf verbeteren door meer te gaan bewegen en te zorgen voor voldoende herstel. Met dit artrose beweegprogramma krijg je hier beter inzicht in en kan je een operatie langer uitstellen.”

Marc de Jong

Fysiotherapeut en eigenaar Fysiopraktijk Zeist

uw beweegprogramma

Intake bij de fysiotherapeut

Tijdens een persoonlijke intake van maximaal 60 minuten bespreekt u met de fysiotherapeut uw artrose klachten. De fysiotherapeut doet vervolgens onderzoek naar uw klachten. U krijgt ook uitleg over het gepersonaliseerde beweegprogramma en het samen monitoren van uw activiteitenniveau met de wearable.

vastleggen beweegdata

De eerste periode legt de wearable uw beweeggedrag en uw activiteiten vast terwijl u uw dagelijkse activiteiten doet. Hiermee krijgt u en uw behandelaar inzicht in uw fysieke mogelijkheden. Samen met uw persoonlijke hersteldoelen vormt dit de basis voor uw gepersonaliseerde beweegprogramma.

thuis werken aan herstel

In uw eigen omgeving kunt u aan uw beweegprogramma werken. De wearable geeft u onder meer inzicht in het dagelijks aantal stappen, actieve minuten en u kunt er uw activiteiten mee vastleggen. Door deze directe terugkoppeling weet u direct of uw activiteitenniveau aansluit bij uw persoonlijke beweegdoelen. Zo krijgt u meer grip op uw herstel.

begeleiding op afstand

Doordat uw samen met de fysio uw activiteitenniveau monitort, heeft u samen goed inzicht in het verloop van het herstel en hoe uw lichaam reageert op fysieke activiteiten. Uw fysio kan u daardoor persoonlijker en gerichter begeleiden en adviseren.

Vragen? neem contact op

Uw gepersonaliseerde beweegprogramma start hier

U bent één stap dichter bij uw gepersonaliseerde beweegprogramma artrose. Meldt u vrijblijvend aan.