Prehabilitatie, digitaal en datagedreven in de eerstelijns fysiotherapie!

🎉 Ons project om een digitaal datagedreven prehabilitatieprogramma in de eerstelijns fysiotherapie te valideren heeft een Zorgtech voucher toegewezen gekregen in het kader van het innovatieprogramma gezond oud worden. 

🏋️‍️Prehabilitatie (de opbouw van spierkracht en conditie vóór de ziekenhuisopname) wordt bij steeds meer groepen ouderen met kanker succesvol toegepast. Samen met het Living Lab Better in Better Out van Medical DeltaB&B HealthcareDe Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences en Hogeschool Rotterdam gaan we een prehabilitatieprogramma ondersteund door remote patient leefstijlmonitoring in de eerstelijns fysiotherapie valideren. 

Met het innovatieprogramma 
#ZorgTech stimuleren Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Medical Delta, TNOProvincie Zuid-Holland en InnovationQuarter innovatie in de gezondheidszorg door technologische innovaties in de praktijk te helpen toetsen en succesvol op te schalen.

De link naar de programmapagina staat in de comments. Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin